药师经全文注音及翻译

更新时间:2019-07-18 14:41:56 作者:朱萍 阅读次数:

药师经药师经白话文药师经全文


第dì十shí一yī大dà愿yuàn:愿yuàn我wǒ来lái世shì得dé菩pú提tí时shí,若ruò诸zhū有yǒu情qíng,饥jī渴kě所suǒ恼nǎo,为wèi求qiú食shí故gù,造zào诸zhū恶è业yè,得dé闻wén我wǒ名míng,专zhuān念niàn受shòu持chí,我wǒ当dāng先xiān以yǐ上shàng妙miào饮yǐn食shí,饱bǎo足zú其qí身shēn,后hòu以yǐ法fǎ味wèi,毕bì竟jìng安ān乐lè而ér建jiàn立lì之zhī。

第dì十shí二èr大dà愿yuàn:愿yuàn我wǒ来lái世shì得dé菩pú提tí时shí,若ruò诸zhū有yǒu情qíng,贫pín无wú衣yī服fú,蚊wén虻méng寒hán热rè,昼zhòu夜yè逼bī恼nǎo,若ruò闻wén我wǒ名míng,专zhuān念niàn受shòu持chí,如rú其qí所suǒ好hào,即jí得dé种zhǒng种zhǒng上shàng妙miào衣yī服fú,亦yì得dé一yí切qiè宝bǎo庄zhuāng严yán具jù,华huā鬘mán涂tú香xiāng,鼓gǔ乐yuè众zhòng伎jì,随suí心xīn所suǒ玩wàn,皆jiē令lìng满mǎn足zú。曼màn殊shū室shì利lì,是shì为wéi彼bǐ世shì尊zūn药yào师shī琉liú璃lí光guāng如rú来lái,应yìng正zhèng等děng觉jué,行xíng菩pú萨sà道dào时shí,所suǒ发fā十shí二èr微wēi妙miào上shàng愿yuàn。

复fù次cì:曼màn殊shū室shì利lì,彼bǐ世shì尊zūn药yào师shī琉liú璃lí光guāng如rú来lái,行xíng菩pú萨sà道dào时shí,所suǒ发fā大dà愿yuàn,及jí彼bǐ佛fó土tǔ功gōng德dé庄zhuāng严yán。我wǒ若ruò一yī劫jié,若ruò一yī劫jié余yú,说shuō不bù能néng尽jìn。然rán彼bǐ佛fó土tǔ,一yí向xiàng清qīng净jìng,无wú有yǒu女nǚ人rén,亦yì无wú恶è趣qù,及jí苦kǔ音yīn声shēng,琉liú璃lí为wèi地dì,金jīn绳shéng界jiè道dào,城chéng阙què宫gōng阁gé,轩xuān窗chuāng罗luó网wǎng,皆jiē七qī宝bǎo成chéng,亦yì如rú西xī方fāng极jí乐lè世shì界jiè,功gōng德dé庄zhuāng严yán,等děng无wú差chā别bié。于yú其qí国guó中zhōng,有yǒu二èr菩pú萨sà摩mó诃hē萨sà,一yī名míng日rì光guāng遍biàn照zhào,二èr名míng月yuè光guāng遍biàn照zhào,是shì彼bǐ无wú量liàng无wú数shù菩pú萨sà众zhòng之zhī上shàng首shǒu,次cì补bǔ佛fó处chù,悉xī能néng持chí彼bǐ世shì尊zūn药yào师shī琉liú璃lí光guāng如rú来lái正zhèng法fǎ宝bǎo藏zàng。是shì故gù曼màn殊shū室shì利lì,诸zhū有yǒu信xìn心xīn善shàn男nán子zǐ,善shàn女nǚ人rén等děng,应yīng当dāng愿yuàn生shēng彼bǐ佛fó世shì界jiè。

尔ěr时shí,世shì尊zūn复fù告gào曼màn殊shū师shī利lì童tóng子zǐ言yán:曼màn殊shū室shì利lì,有yǒu诸zhū众zhòng生shēng,不bú识shí善shàn恶è,唯wéi怀huái贪tān吝lìn,不bú知zhī布bù施shī及jí施shī果guǒ报bào,愚yú痴chī无wú智zhì,阙què于yú信xìn根gēn,多duō聚jù财cái宝bǎo,勤qín加jiā守shǒu护hù。见jiàn乞qǐ者zhě来lái,其qí心xīn不bú喜xǐ,设shè不bú获huò已yǐ而ér行xíng施shī时shí,如rú割gē身shēn肉ròu深shēn生shēng痛tòng惜xī。复fù有yǒu无wú量liàng悭qiān贪tān有yǒu情qíng,积jī集jí资zī财cái,于yú其qí自zì身shēn尚shàng不bú受shòu用yòng,何hé况kuàng能néng与yǔ父fù母mǔ妻qī子zi,奴nú婢bì作zuò使shǐ,及jí来lái乞qǐ者zhě。彼bǐ诸zhū有yǒu情qíng,从cóng此cǐ命mìng终zhōng,生shēng饿è鬼guǐ界jiè,或huò傍páng生shēng趣qù。由yóu昔xī人rén间jiān曾céng得dé暂zàn闻wén药yào师shī琉liú璃lí光guāng如rú来lái名míng故gù,今jīn在zài恶è趣qù,暂zàn得dé忆yì念niàn彼bǐ如rú来lái名míng,即jí于yú念niàn时shí,从cóng彼bǐ处chù没mò,还huán生shēng人rén中zhōng,得dé宿sù命mìng念niàn,畏wèi恶è趣qù苦kǔ,不bú乐yào欲yù乐lè,好hào行xíng惠huì施shī,赞zàn叹tàn施shī者zhě,一yí切qiè所suǒ有yǒu悉xī无wú贪tān惜xī。渐jiàn次cì,尚shàng能néng以yǐ头tóu目mù手shǒu足zú,血xuè肉ròu身shēn分fēn,施shī来lái求qiú者zhě,况kuàng余yú财cái物wù。复fù次cì:曼màn殊shū室shì利lì,若ruò诸zhū有yǒu情qíng,虽suī于yú如rú来lái受shòu诸zhū学xué处chù,而ér破pò尸shī罗luó,有yǒu虽suī不bú破pò尸shī罗luó,而ér破pò轨guǐ则zé,有yǒu于yú尸shī罗luó轨guǐ则zé虽suī得dé不bú坏huài,然rán毁huǐ正zhèng见jiàn,有yǒu虽suī不bú毁huǐ正zhèng见jiàn,而ér弃qì多duō闻wén,于yú佛fó所suǒ说shuō契qì经jīng深shēn义yì,不bù能néng解jiě了liǎo,有yǒu虽suī多duō闻wén,而ér增zēng上shàng慢màn,由yóu增zēng上shàng慢màn覆fù蔽bì心xīn故gù,自zì是shì非fēi他tā,嫌xián谤bàng正zhèng法fǎ,为wéi魔mó伴bàn党dǎng,如rú是shì愚yú人rén,自zì行xíng邪xié见jiàn,复fù令lìng无wú量liàng俱jù胝zhī有yǒu情qíng,堕duò大dà险xiǎn坑kēng。此cǐ诸zhū有yǒu情qíng,应yìng于yú地dì狱yù傍páng生shēng鬼guǐ趣qù,流liú转zhuǎn无wú穷qióng,若ruò得dé闻wén此cǐ药yào师shī琉liú璃lí光guāng如rú来lái名míng号hào,便biàn舍shě恶è行xíng,修xiū诸zhū善shàn法fǎ,不bú堕duò恶è趣qù。设shè有yǒu不bù能néng舍shě诸zhū恶è行xíng,修xiū行xíng善shàn法fǎ,堕duò恶è趣qù者zhě,以yǐ彼bǐ如rú来lái本běn愿yuàn威wēi力lì,令lìng其qí现xiàn前qián暂zàn闻wén名míng号hào,从cóng彼bǐ命mìng终zhōng,还huán生shēng人rén趣qù,得dé正zhèng见jiàn精jīng进jìn,善shàn调tiáo意yì乐lè,便biàn能

本文链接:药师经全文注音及翻译

上一篇:念完药师经怎么念回向

下一篇:药师经什么时候念最有效果

你可能感兴趣
 • 药师经注音全文

  药师经注音全文

  药师经是一部非常经典的经书,我们在修行药师经的时候会给我们带来很多的帮助,所以现在有很多

 • 药师经全文注音完整版

  药师经全文注音完整版

  我们在修行药师经的时候,都是需要知道经文中的读音,这样我们才能够知道经文中每一个字音,才

 • 药师经全文白话文

  药师经全文白话文

  药师经是佛学中非常经典的一部经文,在我们的生活中有很多人都在修行药师经,它可以让我们体会

 • 药师经全文及注释

  药师经全文及注释

  药师经的篇幅并不是很长,但是我们刚开始修行药师经的时候还并不了解其中的内容,并且也不清楚