药师经全文注音及翻译

更新时间:2019-07-18 14:41:56 作者:朱萍 阅读次数:

药师经药师经白话文药师经全文


复fù次cì:曼màn殊shū师shī利lì,若ruò有yǒu净jìng信xìn善shàn男nán子zǐ、善shàn女nǚ人rén等děng,乃nǎi至zhì尽jìn形xíng,不bú事shì余yú天tiān,唯wéi当dāng一yì心xīn归guī佛fó法fǎ僧sēng,受shòu持chí禁jìn戒jiè,若ruò五wǔ戒jiè、十shí戒jiè、菩pú萨sà四sì百bǎi戒jiè、苾bì刍chú二èr百bǎi五wǔ十shí戒jiè、苾bì刍chú尼ní五wǔ百bǎi戒jiè,于yú所suǒ受shòu中zhōng,或huò有yǒu毁huǐ犯fàn,怖bù堕duò恶è趣qù,若ruò能néng专zhuān念niàn彼bǐ佛fó名míng号hào,恭gōng敬jìng供gòng养yǎng者zhě,必bì定dìng不bú受shòu三sān恶è趣qù生shēng。或huò有yǒu女nǚ人rén,临lín当dāng产chǎn时shí,受shòu于yú极jí苦kǔ,若ruò能néng至zhì心xīn称chēng名míng礼lǐ赞zàn,恭gōng敬jìng供gòng养yǎng彼bǐ如rú来lái者zhě,众zhòng苦kǔ皆jiē除chú,所suǒ生shēng之zhī子zǐ身shēn分fèn具jù足zú,形xíng色sè端duān正zhèng,见jiàn者zhě欢huān喜xǐ,利lì根gēn聪cōng明míng,安ān稳wěn少shǎo病bìng,无wú有yǒu非fēi人rén夺duó其qí精jīng气qì。

尔ěr时shí,世shì尊zūn告gào阿ā难nán言yán:如rú我wǒ称chēng扬yáng彼bǐ世shì尊zūn药yào师shī琉li璃lí光guāng如rú来lái所suǒ有yǒu功gōng德dé,此cǐ是shì诸zhū佛fó甚shèn深shēn行xíng处chù,难nán可kě解jiě了liǎo,汝rǔ为wéi信xìn不fǒu?

阿ā难nán白bái言yán:大dà德dé世shì尊zūn,我wǒ于yú如rú来lái所suǒ说shuō契qì经jīng,不bú生shēng疑yí惑huò。所suǒ以yǐ者zhě何hé?一yí切qiè如rú来lái,身shēn语yǔ意yì业yè,无wú不bù清qīng净jìng。世shì尊zūn,此cǐ日rì月yuè轮lún可kě令lìng堕duò落luò,妙miào高gāo山shān王wáng可kě使shǐ倾qīng动dòng,诸zhū佛fó所suǒ言yán,无wú有yǒu异yì也yě。世shì尊zūn,有yǒu诸zhū众zhòng生shēng,信xìn根gēn不bú具jù,闻wén说shuō诸zhū佛fó甚shèn深shēn行xíng处chù,作zuò是shì思sī惟wéi:云yún何hé但dàn念niàn药yào师shī琉liú璃lí光guāng如rú来lái一yī佛fó名míng号hào,便biàn获huò尔ěr所suǒ功gōng德dé胜shèng利lì,由yóu此cǐ不bú信xìn,返fǎn生shēng诽fěi谤bàng,彼bǐ于yú长cháng夜yè,失shī大dà利lì乐lè,堕duò诸zhū恶è趣qù,流liú转zhuǎn无wú穷qióng。

佛fó告gào阿ā难nán:是shì诸zhū有yǒu情qíng,若ruò闻wén世shì尊zūn药yào师shī琉liú璃lí光guāng如rú来lái名míng号hào,至zhì心xīn受shòu持chí,不bú生shēng疑yí惑huò,堕duò恶è趣qù者zhě无wú有yǒu是shì处chù。阿ā难nán,此cǐ是shì诸zhū佛fó甚shèn深shēn所suǒ行xíng,难nán可kě信xìn解jiě,汝rǔ今jīn能néng受shòu,当dāng知zhī皆jiē是shì如rú来lái威wēi力lì。阿ā难nán,一yí切qiè声shēng闻wén、独dú觉jué、及jí未wèi登dēng地dì诸zhū菩pú萨sà等děng,皆jiē悉xī不bù能néng如rú实shí信xìn解jiě,唯wéi除chú一yì生shēng所suǒ系xì菩pú萨sà。阿ā难nán,人rén身shēn难nán得dé,于yú三sān宝bǎo中zhōng,信xìn敬jìng尊zūn重zhòng,亦yì难nán可kě得dé。得dé闻wén世shì尊zūn药yào师shī琉liú璃lí光guāng如rú来lái名míng号hào,复fù难nán于yú是shì。阿ā难nán,彼bǐ药yào师shī琉liú璃lí光guāng如rú来lái,无wú量liàng菩pú萨sà行xíng,无wú量liàng善shàn巧qiǎo方fāng便biàn,无wú量liàng广guǎng大dà愿yuàn,我wǒ若ruò一yī劫jié,若ruò一yī劫jié余yú,而ér广guǎng说shuō者zhě,劫jié可kě速sù尽jìn,彼bǐ佛fó行xíng愿yuàn善shàn巧qiǎo方fāng便biàn,无wú有yǒu尽jìn也yě。

尔ěr时shí,众zhòng中zhōng有yǒu一yī菩pú萨sà摩mó诃hē萨sà,名míng曰yuē救jiù脱tuō,即jí从cóng座zuò起qǐ,偏piān袒tǎn右yòu肩jiān,右yòu膝xī著zhuó地dì,曲qǔ躬gōng合hé掌zhǎng,而ér白bái佛fó言yán:大dà德dé世shì尊zūn,像xiàng法fǎ转zhuǎn时shí,有yǒu诸zhū众zhòng生shēng,为wéi种zhǒng种zhǒng患huàn之zhī所suǒ困kùn厄è,长zhǎng病bìng羸léi瘦shòu,不bù能néng饮yǐn食shí,喉hóu唇chún干gān燥zào,见jiàn诸zhū方fāng暗àn,死sǐ相xiàng现xiàn前qián,父fù母mǔ亲qīn属shǔ,朋péng友yǒu知zhī识shi,涕tì泣qì围wéi绕rào。然rán彼bǐ自zì身shēn卧wò在zài本běn处chù,见jiàn阎yán魔mó使shǐ,引yǐn其qí神shén识shí,至zhì于yú阎yán魔mó法fǎ王wáng之zhī前qián。然rán诸zhū有yǒu情qíng,有yǒu俱jù生shēng神shén,随suí其qí所suǒ作zuò,若ruò罪zuì若ruò福fú,皆jiē具jù书shū之zhī,尽jìn持chí授shòu与yǔ阎yán魔mó法fǎ王wáng。尔ěr时shí,彼bǐ王wáng推tuī问wèn其qí人rén,算suàn计jì所suǒ作zuò,随suí其qí罪zuì福fú而ér处chǔ断duàn之zhī。时shí彼bǐ病bìng人rén,亲qīn属shǔ知zhī识shi,若ruò能néng为wéi彼bǐ,皈guī依yī世shì尊zūn药yào师shī琉liú璃lí光guāng如rú来lái,请qǐng诸zhū众zhòng僧sēng,转zhuǎn读dú此cǐ经jīng,燃rán七qī层céng之zhī灯dēng,悬xuán五wǔ色sè续xù命mìng神shén旛fān。或huò有yǒu是shì处chù,彼bǐ识shí得dé还huán,如rú在zài梦mèng中zhōng,明míng了liǎo自zì见jiàn。或huò经jīng七qī日rì,或huò二èr十shí一yī日rì,或huò三sān十shí五wǔ日rì,或huò四sì十shí九jiǔ日rì,彼bǐ识shí还huán时shí,如rú从cóng梦mèng觉jué,皆jiē自zì忆yì知zhī,善shàn不bú善shàn业yè,所suǒ得dé果guǒ报bào。由yóu自zì证zhèng见jiàn业yè果guǒ报bào故gù,乃nǎi至zhì命mìng难nàn,亦yì不bú造zào作zuò诸zhū恶è之zhī业yè。是shì故gù净jìng信xìn善shàn男nán子zǐ、善shàn女nǚ人rén等děng,皆jiē应yìng受shòu持chí药yào师shī琉liú璃lí光guāng如rú来lái名míng号hào,随suí力lì所suǒ能néng,恭gōng敬jìng供gòng养yǎng。

尔ěr时shí,阿ā难nán问wèn救jiù脱tuō菩pú萨sà曰yuē:善shàn男nán子zǐ应yìng云yún何hé恭gōng敬jìng供gòng养yǎng彼bǐ世shì尊zūn药yào师shī琉liú璃lí光guāng如rú来lái?续xù命mìng旛fān灯dēng,复fù云yún何hé造zào?

本文链接:药师经全文注音及翻译

上一篇:念完药师经怎么念回向

下一篇:药师经什么时候念最有效果

你可能感兴趣
 • 药师经注音全文

  药师经注音全文

  药师经是一部非常经典的经书,我们在修行药师经的时候会给我们带来很多的帮助,所以现在有很多

 • 药师经全文注音完整版

  药师经全文注音完整版

  我们在修行药师经的时候,都是需要知道经文中的读音,这样我们才能够知道经文中每一个字音,才

 • 药师经全文白话文

  药师经全文白话文

  药师经是佛学中非常经典的一部经文,在我们的生活中有很多人都在修行药师经,它可以让我们体会

 • 药师经全文及注释

  药师经全文及注释

  药师经的篇幅并不是很长,但是我们刚开始修行药师经的时候还并不了解其中的内容,并且也不清楚